Bezdrátová signalizace pro zdravotnická a sociální zařízení

Oblasti použití

Přivolání pomoci

Klient si pomocí bezdrátového tlačítka, které nosí u sebe, může kdykoliv zavolat pomoc. K dispozici jsou i speciální funkce. Tlačítka mohou být umístěna i jako stacionární ve společných prostorách.
Tlačítko může mít i personál.

Požární bezpečnost

Systém dokáže monitorovat celý objekt a v případě požáru okamžitě informuje personál, včetně identifikace místa požáru.

Řízení vstupu

Identifikace dezorientovaných klientů, kteří se nacházejí v místech kde by jim mohlo hrozit nebezpečí. Systém např. upozorní, že klient právě odchází mimo budovu.

Řízení dalších systémů a automatizace

Popis systému

Signalizační systém může mít ústřednu v místnosti pro sestry a čtecí zařízení může být na místě snadno pro personál dosažitelné, například na chodbách (až 8 x)

Systém je stavebnicový, umožňuje do budoucna připojení nových klientů, nebo hlídaných míst, umožňuje kdykoliv připojení dalších bezdrátových signalizačních tlačítek pro klienty, nebo montáž pevných signalizačních tlačítek v koupelnách, WC, společenské místnosti, atd. Do systému lze zapojit bezdrátové i drátové komponenty např. požární čidlo, detekce plynů, hlídání různých fyzikálních hodnot, monitoring osob které se po předem nastavené době nepohybují.

Systém je napojen na internet a systém má dálkový dohled. V případě změn, poruch a všech softwarových zásahů Váš personál mailem, nebo i telefonicky uvědomí našeho technika. Oprava je buď okamžitá, nebo ještě tentýž den. Technik může do systému zasahovat z počítače, nebo z mobilního telefonu.

Možnosti bezdrátové signalizace

 1. Každý klient má u sebe bezdrátové přenosné tlačítko ve tvaru přívěšku, nebo hodinek. Signál z tlačítka je zachycen zesilovači signálu. Klient tak má možnost vyslat tísňový signál z kteréhokoliv místa svého pokoje, celé budovy a nejbližšího okolí (cca 50 až 250m).
 2. Tlačítko je dostatečně odolné proti „samozmáčknutí“ a je odolné vůči stříkající vodě. Tlačítko je dobře viditelné o průměru cca 2 cm a je barevně odlišené. V provedení přívěsek má rozměr 6x4x2 cm
 3. Signál, vyslaný klientem, je adresný, tzn., že ošetřujícímu personálu oznámí číslo pokoje a jméno klienta. Včetně označení dne a času, kdy byl vyslán tísňový signál a kdo z personálu a po jaké době reagoval na volání.
  Personál přijímá poplachovou zprávu kódem, kartou, nebo čipem.
 4. Řídící ústředna zaznamenává veškeré údaje, zobrazovací jednotky, umožní ošetřujícímu personálu rychlý přístup k údajům o tísňovém volání.
 5. Zařízení na tísňové volání upozorňují zvukovým a světelným signálem.
 6. Ovládací ústředna na ošetřovně přenese tísňový signál na mobilní telefon, který může fungovat jako mobilní klávesnice. Ten bude mít personál stále u sebe (zvláště v době nepřítomnosti na sesterně nebo mimo domova). Tísňový signál tak může sestra přijmout kdekoliv i mimo areál pensionu.
 7. Sestra musí potvrdit převzetí tísňového signálu svým osobním kódem (kartou, čipem) na zobrazovací jednotce. Pokud je tísňových volání v daném okamžiku několik, lze je pohodlně nalistovat pomocí kurzoru. Potvrzení je možné na kterékoliv zobrazovací jednotce které mohou být rozmístěny na všech patrech, nebo frekventovaných místech.
 8. Potvrzení příchodu sestry na pokoj klienta
 9. Dálková správa systému
 10. Důsledně jsou zaznamenány všechny události. Jakákoliv manipulace s klávesnicí je také monitorovaná a uložena v paměti. Kapacita paměti je 25.000 událostí (běžně 3 až 4 roky provozu). Na PC mohou být uloženy události bez omezení
 11. Elektronická ochrana kabeláže a jednotlivých komponent před mechanickým poškozením, nebo sabotáži. Systém automaticky kontroluje napájení 230V a stav záložního zdroje. V případě poruchy vyvolá poplach.
 12. Systém lze softwarově rozdělit na podsystémy, např. každé patro nebo oddělení zvlášť.
 13. Každý klient může mít naprogramované jiné parametry
 14. Systém díky záložnímu zdroji funguje min. 24 hodin i při výpadku 230V
 15. Systém je možno ovládat a servisovat pomocí dálkového dohledu. Obsluha jen nahlásí servisní firmě „problém“ a technik může okamžitě zasáhnout bez nutnosti dojezdu. Podmínkou je připojení k internetu.
 16. Systém lze ovládat i pomocí mobilu, kde se na displeji ukazují identické informace jako u zobrazovací jednotky.

Možnosti, které jsou do systému již integrované a připravené k použití

Tísňový systém je polyfunkční a je připraven na celou řadu dalších funkcí. Tyto funkce jsou již jeho součástí a v případě požadavku je lze kdykoliv aktivovat:

 • Systém je možno rozšířit o požární systém, který odpovídá vyhlášce o požární ochraně č.23/2008
 • Systém může řídit další systémy, například spouští evakuační rozhlasový systém, CCTV (kamerový systém), otvírání a zavírání dveří, řízení přístupu a kontrola odchodu klientů s demencí a jakékoliv další systémy, pokud jsou elektricky ovládané (žaluzie, světla, přístroje ….).
 • Sledování stavu klienta (například je možné automaticky vyvolat poplach pokud se klient alespoň jednou během předem určeného času nepohne, apod.)
 • Systém umožňuje nezávisle na výše uvedených funkcích elektronicky zabezpečit (EZS) přilehlé kanceláře sklady apod. Kvalita zabezpečení odpovídá zabezpečovacím ústřednám vyšší třídy.

Systém je plně programovatelný a umožňuje vytvořit systém který plně uspokojí většinu požadavků.

Předpokládané podmínky realizace

Práce mohou probíhat za plného provozu, nebudou probíhat na pokojích.Vzhledem k bezdrátovému provedení budou práce na chodbách minimální, hlučnost bude minimalizována. Potřebný materiál nebude skladován na chodbách a pracovníci budou mít u sebe pouze nářadí a nezbytný materiál pro právě probíhající pracovní úkon. Pracovníci jsou vyškoleni jakým způsobem se chovat ke klientům domova, taktním způsobem s nimi jednají a dbají o jejich bezpečnost.

Stanovení záručních podmínek, lhůty na odstraňování závad v záruční a pozáruční době, servis.

Záruční doba na rozvody, zařízení a ostatní jeho součásti činí 30 měsíců

V případě záručních závad, které způsobí nefunkčnost systému nebo jeho podstatné části (považuje se např. nefunkčnost řídící jednotky, nefunkčnost celého patra, nefunkčnost signalizačních jednotek na patrech aj.), je odstranění závady s ohledem na zajištění bezpečnosti klientů do 35 hodin od nahlášení.
Nástup na odstranění běžných záručních a pozáručních závad, které neohrožují chod celého systému, nejpozději do 4 pracovních dní od oznámení.

Softwarové závady jsou řešeny ihned, nebo ještě tentýž den po jejich vzniku.

Zhotovitel zajistí pravidelný servis celého zařízení a jeho přezkušování z hlediska funkčnosti, bezpečnosti a provozuschopnosti a to i po záruční době. Viz. návrh servisní smlouvy.